Odbiór pakietu startowego za inną osobę.

Do odebrania pakietu startowego za inną osobę niezbędne jest:

  • upoważnienie do odbioru i oświadczenie o stanie zdrowia, własnoręcznie podpisane przez zawodnika – oryginał zostaje w biurze OSiR,
  • skan/zdjęcie dowodu osobistego/paszportu – tylko do wglądu, prosimy nie zostawiać w biurze zawodów.

Pliki do pobrania w zakładce Dokumenty